กิลด์วอ Ro M ให้ฉันวอร์ แล้วได้อะไร?

28 มี.ค.62 เวลา 21:00 น. ตัวเกม Ragnarok M
ได้เปิดโหมด GVG กิลด์วอร์ให้เหล่านักผจญภัยได้ลงไปวอร์กันเป็นครั้งแรกแล้ว
ซึ่งก็มีหลายกิลด์ที่ไปวอร์และได้ของตอบแทนดีๆไปแล้ว
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนและกิลด์บางกิลด์ที่ไม่รู้ว่า วอร์ไปแล้วจะได้อะไร
วันนี้ทางเราจึงหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆว่าการลงกิลด์วอร์ Ro M ลงยังไง
ได้ประโยชน์และของรางวัลยังไงบ้าง

ในช่วงเวลา 21:00 น. กิลด์วอร์ GVG นักผจญภัยสามารถเข้าสู่บ้านใดๆ
เพื่อเริ่มเปิดศึกก็ได้ และกิลด์ที่เปิดฉากโจมตีจะต้องเข้าไปทำลาย Emperium
ในแต่ละบ้านให้หมด กิลด์ที่สามารถครอบครอง Emperium
ได้มากที่สุดจะได้กลายเป็นผู้ปกป้องบ้านนั้นๆ
นักผจญภัยจะต้องสังกัดกิลด์และกิลด์จะต้องอยู่ในเส้นโลกนั้นๆ
จึงจะสามารถโจมตี “Emperium” ได้
กิลด์หนึ่งๆจะสามารถทำการยึดครองบ้านเป็นฐานที่มั่นได้เพียง 1 เดียวเท่านั้น
หากกิลด์นั้นๆมีบ้านที่ต้องปกป้องอยู่แล้ว และได้ไปทำการโจมตีบ้านอื่นๆ
ฐานที่มั่นของกิลด์จะกลายเป็นฐานที่มั่นใหม่ที่บุกโจมตีได้ทันที

เมื่อระยะเวลาของกิลด์วอร์ Ro M เสร็จสิ้น ในฐานะฝ่ายตั้งรับ
หากสามารถปกป้องค่า Emperium ได้จนจบกิจกรรม หรือ ภายใน 15 นาที
Emperium ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ใน GVG ครั้งต่อไปจะได้กลายเป็นผู้ปกป้องบ้านนั้นๆ

ตามรูปจะเป็นตำแหน่งของหินกิลด์ที่หากกิลด์ไหนเข้าไปทำลายและยึดได้ก่อน
ก็จะเป็นบ้านของกิลด์นั้นไปและก็จะเป็นฝ่ายป้องกันบ้าน

ในช่วงแรกของการเปิดกิลด์วอร์ก็จะสบายๆแบบนี้แหละ
ไม่ค่อยมีคนมาตีบ้าน หรือกิลด์เราเก่งไปก็ไม่รู้!

ส่วนรูปหลังจากนี้จะเป็นรางวัลที่ได้หลังจากร่วมกิจกรรมกิลด์วอร์ Ro M

รางวัลส่วนตัวกิลด์วอร์ Ro M
นักผจญภัยที่เข้าร่วมกิลด์วอร์และได้รับชัยชนะจะได้รับรางวัลการยึดบ้านเป็น
Random Chip Package x 2 , Honor Proof x 1200

นักผจญภัยที่เข้าร่วมกิลด์วอร์ทุกท่านจะได้รับรางวัลเข้าร่วมเป็น
Random Chip Package x 2 , Honor Proof x 100

รางวัลกิลด์
เมื่อยึดบ้านได้ 1 แห่งจะได้รับหีบสมบัติที่กำหนด 1 ชิ้น
หากสามารถทำการยึดบ้านในเมืองหลักนั้นๆ
ติดต่อกัน 2 ครั้ง หรือ 2 ครั้งขึ้นไป จะได้รับหีบสมบัติที่กำหนดจำนวน 2 ชิ้น

เมื่อยึดครองบ้านหมายเลข 1 ของทุกๆเมืองหลักได้ จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) 1 ชิ้น
หากยึดครองติดต่อกันได้ 2 ครั้ง ก็จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) จำนวน 2 ชิ้น
และหากยึดครองติดต่อกันได้ 3 ครั้ง ก็จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) จำนวน 3 ชิ้น

หากยึดครองบ้านหมายเลข 2 หรือ 3 ของทุกๆเมืองติดต่อกัน 3 ครั้งหรือ 3 ครั้งขึ้นไป
จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) 1 ชิ้น หากน้อยกว่า 3 ครั้งจะไม่ได้รับรางวัลหีบสมบัติ (สุ่ม)

หีบสมบัติที่กำหนด รวมถึง Artifact shards และ วัตถุดิบในการผลิต Artifact อย่างละ 1 ชิ้น