Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคจบ]

มาต่อกันกับความหมายและชื่อที่มาของสกิลสาย พระ ในเกมชุด Ragnarok กับความเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางคริสต์ศาสนา ซึ่งในพาร์ทหลัง ภาคจบนี้ เราจะมาพูดถึงสกิลชั้นสูงที่ดูมีความน่าสนใจของ พระ ในสาย High Priest กับ Archbishop ที่เหลือกันต่อ

Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคต้น]  <— อ่านภาคก่อนหน้า กดที่นี่เลย

High Priest
Archbishop
Archbishop (JRO – Alternate Version)

[Skill ของ High Priest / Archbishop]

Adoramus

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Adore ซึ่งหมายถึงการยกย่อง เชิดชู โดยจะมีบทลำนำ Adoramus te สำหรับใช้ขับร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้า ประกอบร่วมในพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ส่วนในเกมก็ถอดออกมาเป็นสกิลยกย่องเทิดทูนพระเจ้า วอนขอแสงสวรรค์มาทำลายล้างศัตรู

Ancilla

หมายถึง Maid ซึ่งสื่อถึงผู้รับใช้ ผู้จัดเตรียมตระเตรียม ซึ่งก็ถูกถอดออกมาเป็นสกิลในการตระเตรียมไอเทม (แผ่นปัง) สำหรับใช้ร่วมกับสกิล Epiclesis อีกทีหนึ่ง

Assumptio

มาจาก Assumption ที่มาจากข้อความเชื่อของทางคริสต์ศาสนา เรื่องการถูกยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่มารีย์ คือวิญญาณได้ขึ้นสวรรค์ แล้วยังไม่หลงเหลือร่างกายทิ้งไว้บนโลกอีกด้วย  ส่วนสกิลในเกมก็ให้ผลประทานแสงสว่างที่ส่งผลเพิ่มพูนพลังป้องกันและพลังต้านทานเวทมนตร์ให้กับเป้าหมาย เสมือนได้รับพร ได้รับการยกจากสวรรค์ทั้งกาย (DEF) และวิญญาณ (MDEF)

Basilica

หมายถึงมหาวิหาร ศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ทางศาสนา ซึ่งในเกมก็ทำจำลองออกมาได้โดยตรงตามความหมาย คือสร้างขอบเขตป้องกันขนาดใหญ่ ที่ไม่ปล่อยให้การโจมตีจากภายในหรือภายนอกเข้ามาหากันได้ เป็นดังมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ให้ผู้คนมาหลบคุ้มภัย โดยตัดขาดจากโลกภายนอกจนสิ้น คือไม่ถูกระรานและไม่ไประรานใคร

Clementia

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Clemency อันหมายถึงความเมตตา กรุณา และยังเป็นชื่อของเทพีแห่งความเมตตาของทางโรมันด้วย ตัวสกิลเป็นการกระจายสกิล Blessing มาให้กับพวกพ้องทั้งหมดในระยะ เสมือนหนึ่งได้รับพระเมตตา การอำนวยอวยพรกันถ้วนหน้าทั้งหมู่คณะ

Epiclesis

เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเสกศีลมหาสนิทในพิธีมิสซา ที่พระสงฆ์จะอัญเชิญพระพรจากพระจิตเจ้าให้ลงมาสถิตและเสกปังและเหล้าองุ่นให้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ส่วนตัวสกิลในเกมจำลองออกมาด้วยการเปลี่ยนแผ่นปังเป็นร่างอันศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้แห่งชีวิต ที่ให้ผลชุบชูผู้ตาย ช่วยฟื้นฟูเยียวยารักษา และปกป้องคุ้มภัยอันตราย

Eucharistica

คือ ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือคือแผ่นปังที่ได้รับการเสกในระหว่างพิธีบูชามิสซา ตัวสกิลทำออกมาเป็นการได้รับพระพร ได้รับศีลมหาสนิทเข้ามาภายในร่างจนมีพลังเพิ่มขึ้น สามารถต่อสู้ต้านทานพวกปีศาจ และสังกัดความมืดได้ดีขึ้น

Offertorium

เป็นส่วนของภาคถวายบูชาในพิธีมิสซาที่นำเครื่องบูชามาถวาย พร้อมกับที่คริสต์ศาสนิกชนผู้ร่วมมิสซาจะถวายเงินบริจาคของตนให้เป็นทาน สกิลในเกมให้ผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลที่ให้ผลการรักษาทั้งหลาย เสมือนหนึ่งการร่วมกันบริจาคถวายร่วมกัน

Oratio

แปลว่าการพูด กล่าว และในทางศาสนาหมายถึงการสวดภาวนา ซึ่งรวมถึงการสวดภาวนาร่วมกันแบบเป็นหมู่คณะด้วย การสวดภาวนาเกิดขึ้นได้มากมายในหลากหลายโอกาส และยังจัดเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานโดยทั่วไปของทางศาสนิกชนด้วย ในเกมให้ผลเป็นสกิลลดพลังต้านทานธาตุศักดิ์สิทธิ์ลงในพื้นที่รอบด้าน เสมือนเจอบทสวดเข้าไปทีถึงกับรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัว อยู่ไม่เป็นสุข

Praefatio

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Preface เป็นชื่อของบทเริ่มขอบพระคุณที่ใช้ขับร้องในพิธีบูชามิสซา ส่วนในเกมเป็นการให้ผลสกิล Kyrie Eleison (พระเจ้าทรงเมตตา) กับเราและพวกพ้อง เสมือนหนึ่งร่วมกันขับร้องวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า แล้วได้รับไปโดยถ้วนหน้ากัน

Sacrament

พิธีศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกกันในหมู่คริสตชนว่าเป็น ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ จัดเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้เทิดทูนนมัสการพระเจ้า โดยทางคอลิกจะมีอยู่ด้วยกัน 7 ศีลศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทางโปรเตสแตนต์จะยึดถือเป็นหลักอยู่ที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์  ส่วนสกิลในเกมทำออกมาให้ผลช่วยลดระยะเวลาร่ายแบบตายตัวลง เสมือนว่าเป็นการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ร่วม ยังผลให้สามารถดำเนินการสวด (ร่าย) ไปได้อย่างราบรื่น

ก็จบกันไปแล้วกับการตีแผ่ที่มาและความหมายของสกิลสาย พระ ในเกมชุด Ragnarok ที่กินความยาวถึง 2 พาร์ทเลยทีเดียว แม้จะไม่ได้เก็บแบบครบหมดเกลี้ยงครบทุกสกิล แต่ก็เลือกหยิบยกอันที่มีความหมายแฝงน่าสนใจ ใคร่รู้ที่มา เอามาตีแผ่กันจนครบหมดแล้ว อย่างน้อยเรารู้ประวัติที่มาและความหมายที่แท้จริงของแต่ละสกิลแบบนี้แล้ว เวลาใช้สกิลเหล่านี้ในเกม ก็น่าจะเกิดความอิน ได้อารมณ์ร่วมไปกับมันมากขึ้นบ้างละ