Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคต้น]

อาชีพสาย พระ สาย นักบวช สายจอมเวทย์ขาวที่มีหน้าที่คอยให้การสนับสนุน ฟื้นพลัง รักษาอาการบาดเจ็บ หรือ “ตัวฮีล” “สายฮีล” อย่างที่เราเรียกๆ กัน ก็จัดเป็นสมาชิกปาร์ตี้ที่มีความสำคัญยิ่ง ชนิดขาดไปเสียไม่ได้ ตามที่พบเห็นได้ตาม RPG เกมต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เกมในชุด RO (Ragnarok Online) ที่อาชีพสายฮีลดังที่ว่า ที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นดังศูนย์กลางของปาร์ตี้มาแต่ช้านาน ประมาณว่าถ้าไม่มีพระตี้ไปไม่รอด ประมาณว่าพระตายเมื่อไหร่ ตี้มีแตกกระเจิงแน่นอน

แม้อาชีพสายพระ สายนักบวชในโลกของ RO ตามท้องเรื่องจะอยู่ในสังกัดศาสนาที่เทิดทูนบูชาเทพเจ้า Odin เป็นสำคัญ แต่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมา ตลอดจนคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล้วนดึงภาพลักษณ์มาจากพระนักบวชในคริสต์ศาสนาในแบบที่เราคุ้นชินเป็นสำคัญมากกว่า ไม่เว้นแม้แต่ชื่อที่ใช้เรียกตัวอาชีพที่เป็นยศลำดับขั้นของทางนักบวช ไปจนถึงชื่อสกิลที่ล้วนแต่มีแรงบันดาลใจมาจากชื่อ และคำที่มีความเกี่ยวข้องกับทางคริสต์ศาสนาเป็นหลักด้วยกันเสียทั้งสิ้น

ดังนั้น เราจะมาลองตีแผ่กันดูดีกว่า ว่าชื่อสกิลสายพระแต่ละอันนั้นมีที่มาอย่างไร มีความหมายว่าอะไร และสอดคล้องกับความสามารถที่ปรากฏในเกมอย่างไรกันแน่ และเนื่องจากจำนวนสกิลทั้งหมดของสายพระนั้นมีอยู่มากมายเหลือเกิน ดังนั้นจึงขอแบ่งเนื้อหาของเราเป็น 2 พาร์ท คือพาร์ทแรกในส่วนของอาชีพ Acolyte กับ Priest และพาร์ทหลังในส่วนของ High Priest และ Archbishop โดยจะขอหยิบยกเฉพาะสกิลที่มีชื่อหรือที่มาที่น่าสนใจมาพูดถึงเท่านั้น (หยิบมาหมดทุก skill ไม่ไหว จำนวนเยอะเกิน แถมอันที่แปลภาษาอังกฤษได้ตรงตัว แบบไม่มีความหมายแฝงก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรอีก)

[Skill ของ Acolyte]

Angelus

RO Ragnarok Online Acolyte Priest skill พระ สกิล อโค ฮีล

คำนี้ตรงตัวมาก คือมาจากภาษาลาตินที่เทียบเป็นภาษาอังกฤษได้เป็น Angel ที่หมายถึง ทูตสวรรค์นั่นเอง ส่วนสกิลไม่ใช่การเรียกเทวดาลงมาช่วย แต่เป็นการสั่นเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังป้องกันของพวกเราแทน โดยอาจเป็นการเปรียบเปรยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นดังเสียงขับร้องอำนวยพรจากทูตสวรรค์เบื้องบนก็เป็นได้

Aqua Benedicta

RO Ragnarok Online Acolyte Priest skill พระ สกิล อโค ฮีล

หมายถึงการเสกอำนวยพรให้กับน้ำ หรือเรียกแบบให้ถูกคือการเสกน้ำของพระสงฆ์นั่นเอง ความหมายก็เป็นไปตามนั้น คือเอาน้ำธรรมดามาทำพิธีเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ ให้แปรสภาพกลายเป็นน้ำเสก (Holy Water) ไป ซึ่งในเกมก็ถอดแบบสกิลนี้มาได้อย่างตรงใช้ได้เลยทีเดียว

Pneuma

เป็นภาษากรีกโบราณที่แปลออกมาตรงๆ ได้ว่า ลม อากาศธาตุ หรือ ลมหายใจ แต่ความหมายในเชิงศาสนาจะหมายถึง ปราณ หรือจิตวิญญาณ ซึ่งในทางคริสต์ศาสนา ยังสามารถใช้สื่อถึงพระจิตเจ้า คือ พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วย ซึ่งในเกมทำออกมาเป็นสกิลสร้างม่านหมอกอากาศไว้ป้องกันการโจมตีระยะไกล ก็น่าจะมาจากธรรมชาติของชื่อที่สื่อถึงลม อากาศ ปราณนั่นเอง

Ruwash

โดยพื้นฐานแล้วคำนี้มีความหมายไปในทำนองเดียวกับคำว่า Pneuma ก่อนหน้า คือมีความหมายแปลว่า ลม อากาศ ลมหายใจ และสื่อความหมายเชิงศาสนาหมายถึงจิตวิญญาณ และสื่อแทนถึงพระจิตเจ้าได้เช่นกัน ต่างกันแค่ว่า Ruwash เป็นคำในภาษาฮีบรู ที่ใช้และปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับฮีบรูเป็นหลักแทน ซึ่งในเกมทำออกมาเป็นลูกบอลแสงส่องสว่างเพื่อเผยเร้นสิ่งซ่อนเร้น น่าจะเอามาจากความหมายที่หมายถึงดวงวิญญาณจากตัวชื่อ แม้ว่าชื่อจะมีความหมายไปในทางเดียวกันกับ Pneuma ก็ตาม แต่ตีความทำออกมาต่างกันไปเลย

Signum Crusis

เป็นคำในภาษาลาตินที่เทียบเคียงกับภาษาอังกฤษแบบตรงๆ ได้เป็น Sign Cross (Sign of the Cross) หรือ เครื่องหมายกางเขน ก็คือธรรมเนียมการทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนของชาวคริสต์ ที่ใช้นิ้วมือขวาแตะสัมผัสหน้าผาก หน้าอก และหัวไหล่สองข้าง โดยทำมือเป็นรูปไม้กางเขน พร้อมเอ่ยนามและระลึกถึงพระตรีเอกภาพนั่นเอง ซึ่งในเกมได้จำลองตัวสกิลออกมาเป็นสัญลักษณ์ไม้กางเขนให้ปรากฏส่องสว่างออกมา ส่งผลลดพลังป้องกันของพวกผีปีศาจอันชั่วร้ายลง

[Skill ของ Priest]

Aspersio

หมายถึงการพรมน้ำเสกของพระสงฆ์ในระหว่างพิธีการต่างๆ ซึ่งในเกมก็ถ่ายทอดออกมาเป็นสกิลพรมน้ำเสก (Holy Water) ทำให้อาวุธได้รับการปลุกเสกเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

B.S. Sacramenti

หรือชื่อเต็มๆ ว่า Benedictio Sanctissimi Sacramenti เป็นคำศัพท์ในภาษาลาติน หมายถึงพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacrament) ที่มีการเสกแผ่นศีลให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในเกมก็ได้ถ่ายทอดเป็นสกิลในการเสกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนสภาพเนื้อกายเกราะให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตาม โดยจำลองพิธีการมาว่าต้องดำเนินการโดยทางพระสงฆ์ (Priest) และมีเด็กช่วยมิสซา หรือผู้ช่วยพิธีอย่าง Acolyte มาช่วยประกอบพิธีนั่นเอง

Gloria

บทขับร้องสิริโรจนาของทางคริสต์ศาสนา สกิลในเกมก็ยังทำออกมาเป็นบทขับร้องตามลักษณะดังกล่าว และทำเป็นบทขับร้องที่ช่วยอำนวยพรให้ผู้ได้รับฟังประสบโชคลาภ (+ Luck)

Impositio Manus

เป็นคำศัพท์ภาษาลาตินหมายถึงการวางมือ ซึ่งก็สื่อถึงการปรกมืออำนวยพร ให้พร นั่นเอง ตัวสกิลและภาพของสกิลก็ยังมีภาพของการปรกมือ วางมือดังเช่นที่ว่านี้ปรากฏอยู่ โดยทำออกมาเป็นการปรกมืออำนวยพรแล้วทำให้มีพลังโจมตีมากขึ้น

Kyrie Eleison

เป็นคำศัพท์ภาษากรีก มีความหมายว่า พระเจ้าทรงพระเมตตา เป็นถ้อยคำเร้าวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า ซึ่งได้ถูกนำมาใช้เป็นบทภาวนาและบทขับร้องในคริสต์ศาสนา ตัวสกิลทำออกมาเป็นการร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า และยังผลได้รับเป็นการพิทักษ์ด้วยเกราะศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายให้ อนึ่ง ชื่อสกิลอ่านออกเสียงตามต้นฉบับว่า “กีรีเอ เอเลอีซอน” ไม่ได้อ่านว่า ไครี่ ตามอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใด

Lex Aeterna

คำในภาษาลาตินที่เทียบเคียงเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Law Eternal หรือกฎนิรันดร เป็นข้อความเชื่อว่าเป็นกฎสากลของจักรวาลและความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมาในครั้งที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมา คือเป็นกฎทั้งหมดที่บัญญัติความเป็นไปและทิศทางของกฎทั้งหมดทุกอย่าง มีผลบังคับใช้ และดำรงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์  ในเกมได้ทำออกมาเป็นสกิลที่ใช้เรียกเทพเทวามาออกกฎประกาศิตให้ค่าความเสียหายที่เกิดครั้งต่อไปกลับกลายเป็น 2 เท่าไปแทน โดยภาพของเทพเทวาที่ปรากฏออกมาก็ได้สื่อถึงกฎ ความยุติธรรม และการบังคับใช้ จากรูปลักษณ์ที่ถือตาชั่งและดาบนั่นเอง

Lex Divina

คำในภาษาลาตินที่เทียบเคียงเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Law Divine หรือกฎเทวา เป็นเสมือนกฎที่ออกโดยเทพเทวา พระเจ้า ที่มีผลอันเป็นที่สิ้นสุดที่ไม่อาจปฏิเสธ โต้เถียง หรือค้านได้ โดยในเกมก็ทำออกมาเป็นสกิลที่ทำให้ติดสภาวะใบ้เงียบ (Silence) เสมือนหนึ่งเจอกฎอันมีอำนาจสูงสุดจนไม่อาจขัดขืน เอื้อนเอ่ยวาจาอื่นใดได้เลย  อนึ่งตัวสกิลยังอาจหมายเคียงถึง Lectio Divina ที่หมายถึงการอ่านศักดิ์สิทธิ์ คือการอ่านพระวาจาของพระเจ้า การศึกษาอ่านพระคัมภีร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความศรัทธาในพระเจ้าได้ด้วย

Magnificat

รู้จักกันในฐานะบทภาวนาของพระแม่มารีย์ บทเพลงของแม่พระ หรือคำภาวนาของแม่พระ เป็นคำกล่าวที่พระแม่มารีย์ได้กล่าวตอบกลับนางเอลิซาเบธในครั้งที่พระนางได้เสด็จไปเยี่ยม และได้รับการสรรเสริญจากนางเอลิซาเบธว่าพระนางนั่นเป็นผู้มีบุญยิ่งนัก Magnificat เป็นบทสวดที่แสดงถึงการถวายตัว ความเชื่อ และความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งภายหลังจากนั้นก็ถูกนำมาปรับใช้เป็นบทเพลงและบทสวดสำหรับใช้ในพิธีการเฉพาะของทางคริสต์ศาสนาด้วย ส่วนในเกมก็ทำออกมาเป็นคำภาวนาที่ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณ เพิ่มพูนศรัทธา เยียวยาค่าพลังให้ได้รับการหวนกลับฟื้นคืนกลับมาได้โดยไว

Magnus Exorcismus

คำในภาษาลาตินที่หมายถึง การขับไล่ผีอันยิ่งใหญ่ ซึ่งความหมายก็ตรงตามตัว คือพิธีการขับไล่ผีปีศาจ (Exorcism) ตามความเชื่อทางคริสต์ศาสนา โดนในเกมก็ทำสกิลถอดออกมาแบบตรงๆ คือเป็นสกิลที่ใช้โจมตีใส่พวกผีดิบและปีศาจ แต่แทนที่จะเป็นพิธีขับไล่ผีแบบทีละตัว แต่ขยายสเกลออกมาเป็นแบบมโหฬาร (Magnus) ที่สร้างขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาขับไล่ความชั่วร้าย ณ พื้นที่นั้นทั้งหมดออกไปให้หมดสิ้น

Redemptio

การไถ่กู้ คือการเสียสละตนเองของพระเยซู ที่ยอมถูกตรึงกางเขน ยอมตาย เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้พบกับความรอด ตัวสกิลเองก็ได้ถอดแบบแนวคิดดังกล่าวออกมาเป็นสกิลที่ผู้ใช้จะเสียสละตนเองเพื่อชุบชีวิตให้กับผู้คนรอบข้างแทน

Sanctuary

สักการะสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะส่วนบริเวณรอบพระแท่นสำหรับใช้ประกอบพิธีบูชามิสซาในโบสถ์ และหมายรวมถึงสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ และมีความหมายแฝงถึงสถานพักพิงคุ้มครองป้องภัยได้ด้วย ในเกมก็ทำออกมาเป็นสกิลที่ช่วยสร้างขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเยียวยารักษาผู้มาพึ่งพิง และกีดกันความชั่วร้ายไม่ให้ย่างกรายเข้ามา

Suffragium

เป็นคำศัพท์ลาตินที่แปลออกมาตรงๆ ได้หมายถึงการโหวตให้ ให้การเจือจุนช่วยเหลือ ส่วนความหมายแฝงเชิงศาสนา คือการสวดอุทิศ ภาวนาให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะกับผู้ที่เราคำนึงถึงหาหรือต้องการกำลังใจเป็นพิเศษ ซึ่งในเกมก็ทำออกมาเป็นสกิลที่ช่วยลดเวลาร่ายให้กับเป้าหมาย เสมือนหนึ่งเราช่วยสวดภาวนา (ท่องคาถา) แทนให้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้นั่นเอง

Acolyte ใน Ragnarok Online 2 

ซึ่งนี่แหละ คือที่มาและความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ของสกิลของอาชีพ Acolyte และ Priest ที่แต่ละสกิลล้วนมีความหมายและที่มาจากความเชื่อทางคริสต์ศาสนาเป็นสำคัญ ส่วนที่มาที่ไปและความหมายสำหรับสกิลสายพระที่เหลืออีก 2 อาชีพนั้น สามารถติดตามต่อได้จากลิงค์ข้างล่างนี้เลยจ้า